Η ΕΕ κατέληξε σε μια ιστορική ρυθμιστική συμφωνία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Μετά από μια τεράστια συνεδρίαση 72 ωρών, οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν σε μια ιστορική ρυθμιστική συμφωνία για τηνανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.