Προσοχή στις πλατφόρμες online dating

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γονείς προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν συμμετοχή ανήλικων σε πλατφόρμες «τυφλών ραντεβού» στο διαδίκτυο.