Κατανόηση και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο

Η βία με βάση το φύλο (GBV) είναι ένα ζήτημα που επεκτείνει την εμβέλειά του στην ψηφιακή σφαίρα, διαμορφώνοντας τις εμπειρίες των ατόμων στο διαδίκτυο.