Έρχονται μπλε οθόνες του θανάτου (BSOD) στο Linux, ως αποτέλεσμα αποτυχημένων εκκινήσεων

Αν είστε χρήστης Linux, αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής θα εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος σε πλήρη οθόνη σε περιπτώσεις αποτυχίας εκκίνησης.