Η CMA ανησυχεί για αύξηση της τιμής του Game Pass αν ολοκληρωθεί η συγχώνευση Microsoft-Activision

01/05/2023

Ακόμη και μια “μέτρια” αύξηση των τιμών θα υπερέβαινε τα οφέλη της συγχώνευσης, λέει η ρυθμιστική αρχή.